Now showing items 1-2 of 2

  • Hmotnostní spektrometrie 

    Smejkalová, Tereza
    Hmotnostní spektrometrie je metoda analytické chemie používaná k analýze organických i anorganických sloučenin. O tomto tématu se běžně dozvídáme z prací týkajících se chemie, protože tato metoda může být využita k ...
  • Zpracování a vizualizace dat z hmotnostního spektrometru typu TOF-MALDI 

    Kuba, Pavel
    Diplomová práce se zabývá vývojem řídicích aplikací pro nanášecí zařízení a hmotnostní spektrometr. Práce obsahuje popis principu činnosti zařízení a jejich hardwarových specifikací. Práce dále obsahuje popis jednotlivých ...