Now showing items 1-4 of 4

 • Dům s pečovatelskou službou 

  Pella, Radim
  Tato práce řeší novostavbu domu s pečovatelskou službou v Prostějově. Objekt zahrnuje 36 bytových jednotek typu 1+kk a 2 bytové jednotky 3+kk. V budově jsou navrženy další provozy související s provozem pečovatelské služby ...
 • Podnikatelský záměr - vytvoření masérského studia 

  Beranová, Petra
  Cílem diplomové práce je návrh na vybudování nového masérského studia v konkrétní lokalitě. Výsledný podnikatelský záměr vychází z celkové analýzy trhu, jak z hlediska potencionálních zákazníků, tak i stávající konkurence. ...
 • Rodinný dům s provozovnou 

  Románek, Michal
  Hlavním cílem práce je zhotovení projektu pro provedení stavby podle technických norem, zákonů, technických předpisů pro provedení stavby. Předmětem projektu je novostavba rodinného domu s provozovnou. Obytná část domu je ...
 • Rodinný dům s provozovnou 

  Špalek, Jiří
  Novostavba částečně podsklepeného rodinného domu s jedním nadzemním a jedním podzemním podlažím. Jako provozovna je umístěn masážní salón. Objekt je založen na základových pasech. Základová spára je v nezámrzné hloubce. ...