Now showing items 1-8 of 8

 • Administrativní budova 

  Koprivňanský, Rastislav
  V práci je spracovaná stanovená časť projektovej dokumentácie pre administratívnu budovu v Trenčíne. Návrh rešpektuje príslušné technické normy, vyhlášky, predpisy, požiadavky architektonického a dispozičného riešenia ...
 • Bytový dům 

  Krška, Jan
  Projektová dokumentace bytového domu řeší výstavbu celozděného bytového domu o čtyřech nadzemních podlažích a jednom podzemním technickém podlaží s hromadnou garáží pro 12 osobních automobilů. V objektu se nachází 11 ...
 • GSM alarm pro motocykly 

  Beníček, Martin
  Cílem této diplomové práce je navrhnout a realizovat spolehlivé zabezpečovací zařízení na motocykly za použití technologie GSM. V práci se budu věnovat jednotlivým oblastem, kterými jsem prošel během návrhu aplikace. V ...
 • Hotel v Krkonoších 

  Polák, Tomáš
  Diplomová práce řeší projekt novostavby hotelu v Krkonoších. Diplomová práce je zpracována ve formě projektové dokumentace pro provedení stavby. Stavba je umístěná v obci Špindlerův Mlýn ve svažitém terénu. Objekt je navržen ...
 • Mateřská škola Peřinka 

  Peřina, Pavel
  Tato diplomová práce se zabývá projektovou dokumentací mateřské školy pro 50 dětí. Budova je situovaná na území Jihočeského kraje ve městě Týn nad Vltavou, katastrálním území Týn nad Vltavou. Objekt je navržen jako zděná ...
 • Nízkohlučné povrchy vozovek 

  Mojžíš, Martin
  Diplomová práce se zajímá problematikou nízkohlučných obrusných vrstev vozovek. V teoretické části je popsán hluk, zdroje hluku, nízkohlučné povrchy vozovek a praktická část se zabývá dvěma návrhy nízkohlučného asfaltového ...
 • Novostavba nákupního centra 

  Novotná, Aneta
  Diplomová práce popisuje zpracování dokumentace novostavby nákupního centra na úrovni zadání projektu pro stavební povolení. Na návrh jsou kladeny požadavky na dispoziční řešení stavby s návazností na zajištění konstrukce ...
 • Určení vertikálních posunů objektu kolejí JAMU v Brně 

  Dörrer, Tomáš
  Obsahem diplomové práce je výškové měření prováděno v několika etapách, za účelem zjištění svislých posunů objektu studentských kolejí JAMU na Novobranské ulici v Brně. Součástí práce je také volba metody a kontrola její ...