Now showing items 1-5 of 5

 • Automatická detekce grafoelementů v signálu EEG 

  Jančová, Ivana
  Tato práce se zabývá analýzou EEG, konkrétně detekcí grafoelementů. Cílem práce je popis metod vhodných k detekci grafoelementů a realizace dvou metod v programu MATLAB. V první části práce jsou popsány normální rytmy, ...
 • Demonstrace metod snižování pravděpodobnosti chybného příjmu 

  Musil, Petr
  Tato práce se zabývá demonstrací metod snižujících pravděpodobnost chybného příjmu. V rámci teoretické části práce jsou rozebrány metody snižující pravděpodobnost chybného příjmu, problematika přenosového kanálu a parametry ...
 • Segmentace cévního řečiště na snímcích sítnice pomocí klasifikačních technik 

  Šťastný, Pavel
  Segmentace cévního řečiště na snímcích sítnice je velmi důležitá pro hodnocení a dia-gnostiku očních onemocnění, převážně diabetické retinopatie a glaukomu. Tato práce se za-bývá segmentací cévního řečiště pomocí klasifikačních ...
 • Synthetic Aperture Radar - Hardware Development 

  Rosner, V.; Seller, R.; Dudas, L.; Kazi, K.; Miko, G. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2009-06)
  Experimental real and synthetic aperture radar are developed from the base-band digital unit to the analogue RF parts, based on solid state units, using pulse compression for radar imaging. Proper QPSK code is found for ...
 • Texturní analýza retinálních snímků 

  Mikauš, Jakub
  Práce se zabývá detekcí výpadku ve vrstvě nervových vláken retinálních snímků. V úvodu je seznámení s fyziologií lidského oka a analýza vstupních obrazových dat. Dále se zabývá práce texturní analýzou pomocí dvou metod. ...