Now showing items 1-1 of 1

  • Zdravotně technické a plynovodní instalace v mateřské škole 

    Hlaváčová, Zuzana
    Bakalářská práce se zabývá odváděním odpadních a dešťových vod, zásobováním vodou a plynovodem v mateřské škole. Řešený objekt je z části dvoupodlažní, nepodsklepený. V teoretické části se zabývá směšováním vody. Technická ...