Now showing items 1-7 of 7

 • Modelovací jazyky v optimalizaci 

  Molliková, Eva
  Tato práce je koncipována jako úvod do problematiky používání programovacího jazyka GAMS, který je nástrojem pro tvorbu optimalizačních modelů. Úvodem práce je uveden přehled matematických pojmů a jejich vlastností, které ...
 • Optimalizace chladicího systému asynchronního stroje 

  Halfar, Ivo
  Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku optimalizace chlazení v elektrických strojích. V této práci je zahrnut úvod do teorie matematické optimalizace a stručné seznámení s optimalizačními úlohami. Dále tato práce ...
 • Optimalizace návrhu čerpací stanice 

  Kunovský, Lukáš
  Tato diplomová práce shrnuje potřebné znalosti pro návrh čerpací stanice. Zaměřena je na volbu vhodných čerpadel a regulačních ventilů. Dále podává informaci o metodách matematické optimalizace. Díky propojení těchto dvou ...
 • Optimalizace výrobních procesů 

  Halas, David
  Tato práce se zabývá modelováním různých typů výrobních linek. Modelování je prováděno pomocí matematického programování a simulačního přístupu. Optimalizační výpočty jsou většinou realizovány s pomocí programu GAMS. ...
 • Optimalizační modely pro podporu strategického rozhodování 

  Ulverová, Michaela
  Diplomová práce se zabývá možnostmi matematického modelování rozpočtů veřejných vysokých škol. V práci jsou nejprve diskutovány vnější podmínky financování veřejných vysokých škol, je zde uvedena základní legislativa a ...
 • Optimalizační úlohy v programu AIMMS 

  Kůdela, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá využitím programu AIMMS při řešení a sestavování optimalizačních modelů. Po teoretickém zavedení různých typů optimalizačních úloh následuje ukázka sestavení modelu u konkrétního problému a ...
 • Transformace optimalizačních modelů s aplikacemi 

  Rychtář, Adam
  Diplomová práce se zabývá aktuální rozsáhlou problematikou odpadového hospodářství na území České republiky. V návaznosti na existující softwarové implementace se autor soustřeďuje na postupný vývoj pokročilých modelů ...