Now showing items 1-1 of 1

  • Technologický postup výroby bezpečnostního klíče 

    Bouše, Richard
    Bakalářská práce pojednávající o technologickém postupu výroby bezpečnostního klíče k cylindrické vložce. V práci je zahrnut stručný popis historického vývoje klíčů a zámků. Vývoj je popsán od výskytu prvních primitivních ...