Now showing items 1-2 of 2

  • Experimentální určení tlumení nosníku 

    Fučík, Ondřej
    Bakalářská práce „Experimentální určení tlumení nosníku“ se zabývá tématem vlastního tlumení kovových materiálů. V teoretické části jsou materiály rozděleny do tří skupin podle jejich tlumících vlastností. Dále jsou stručně ...
  • NVH převodového ústrojí pro elektromobily 

    David, Jan
    Tato diplomová práce se zabývá stanovením NVH parametrů převodového ústrojí pro elektromobily. Úvod je věnován teoretickým poznatkům z této problematiky. Následně byly změřeny odchylky geometrie převodové skříně pomocí ...