Now showing items 1-20 of 62

 • Analýza materiálového toku a průběhu zásob mezi výrobními úseky 

  Lanzendörfer, Tomáš
  Tato práce se zabývá analýzou materiálového toku mezi výrobními úseky propojenými mezilehlým skladem. První část práce je soustředěna na podrobný rozbor logistiky a teorie zásob. Druhá část je zaměřena na tvorbu simulačního ...
 • Analýza výrobních procesů ve firmě za účelem jejich optimalizace 

  Šilon, Dávid
  Táto bakalárska práca sa zaoberá optimalizáciou výrobných procesov vo firme, jak informačných, tak i materiálových tokov prebiehajúcich v plánovanej výrobe v spoločnosti. V prvej časti sa zameriava na teoretický popis a ...
 • Dispoziční řešení malé obrobny v rámci dané firmy 

  Bodnár, Daniel
  Práce se zabývá návrhem dispozičního řešení obrobny pro výrobu těla trysky systému horkých vtoků, vyráběné v sérii 9000 ks/rok. V teoretické části jsou popsány základní postupy a zásady při technologickém projektování. V ...
 • Logistická koncepce se zaměřením na řízení materiálových toků 

  Lojek, Jindřich
  Bakalářská práce je zaměřena na analýzu materiálového toku v daném podniku. V analytické části jsou využity různé metody analýzy, které pro každý díl určí, zda má být uložen v regálu nebo se bude vychystávat na vyžádání. ...
 • Logistická koncepce se zaměřením na výrobní linku 

  Jurásková, Anna
  Tato bakalářská práce se zabývá studií výrobní logistické koncepce ve vybraném podniku. V práci se nejprve zaměřuji na logistickou koncepci celého podniku a poté analyzuji současný materiálový stav dané výrobní linky. Na ...
 • Logistika materiálového toku výrobního podniku 

  Šromová, Lenka
  Bakalářská práce je zaměřena na popis a rozbor výrobního a logistického systému firmy PEVEKO, spol. s r.o. Nejprve vysvětluje obecné pojmy problematiky logistiky a zlepšování procesů, v další části popisuje aktuální stav ...
 • Manipulace a materiálový tok ve výrobě ocelových konstrukcí 

  Šíp, Ondřej
  Tato diplomová práce pojednává o materiálovém toku ve výrobě, v návaznosti na rozmístění pracovišť a manipulační prostředky. Na základě teoretických poznatků porovnává různé metody analýzy a zpracovává je ve výpočtové ...
 • Modifikace materiálového toku výrobní linky 

  Zadák, Zdeněk
  Hlavní náplní práce je analýza a návrh vnitropodnikového zásobování výrobních linek ve společnosti Edscha Automotive Kamenice s.r.o. Tato firma se zabývá výrobou součástek pro automobilový průmysl. Zmapování vnitřního ...
 • Modifikace materiálového toku výrobní oblasti 

  Řehák, Karel
  Obsahem této bakalřské práce je vytvoření simulačního modelu výrobního procesu a logis-tického řetězce za účelem zhodnocení dopadů navrhovaných změn parametrů výrobního procesu. Simulační model je vytvořen v softwaru Plant ...
 • Návrh logistické koncepce vybraného výrobního úseku 

  Mihalec, Peter
  Táto diplomová práca je zameraná na návrh logistickej koncepcie vybraného výrobného úseku vo výrobnom podniku s využitím logistickej metódy práve včas. V analytickej časti je analyzovaná súčasná situácia v oblasti riadenia ...
 • Návrh nového rozmístění technologických pracovišť v provozu výroby měděných dílců 

  Pešek, Ondřej
  Diplomová práce je zaměřena na návrh nového uspořádání technologických pracovišť. Nejprve je provedena analýza současného stavu. Dále jsou provedeny návrhy možných variant nového dispozičního řešení. Tyto varianty jsou ...
 • Návrh optimalizace materiálových toků s použitím RFID v expedici 

  Krichťáková, Bohdana
  Diplomová práce se zabývá optimalizací materiálového toku s využitím RFID technologie ve společnosti Bosch Diesel, s. r. o. na oddělení Expedice. Teoretická část vymezuje základní pojmy, které souvisejí s logistikou, RFID ...
 • Návrh optimalizace technologických pracovišť v malém strojírenském podniku 

  Mohorko, Martin
  Diplomová práce je zaměřena na technologické projektování v malém podniku ENGITEC Motosport s.r.o. V první teoretické části práce je podrobně toto téma popsáno a rozebráno jak z hlediska ekonomického, tak i technického. V ...
 • Návrh řízení dopravníkové techniky řešící dodržení pořadí zakázek při průchodu výrobní oblastí pomocí diskrétní simulace 

  Čtveráček, Martin
  Tato práce se zaměřuje na využití diskrétní simulace ve velkém výrobním závodě ke zlepšení logiky řízení daného výrobního úseku. Konkrétně se jedná o výrobní závod ŠKODA AUTO a.s. se sídlem v Mladé Boleslavi a řešeným ...
 • Návrh systému zásobování nové haly 

  Ťopková, Lucie
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem zásobování nové haly společnosti IMI Precision Engineering. První část se zaměřuje na teoretická východiska dané problematiky. Druhá část, kterou je analýza současného stavu, definuje ...
 • Návrh uplatnění procesní ergonomie při navyšování produktivity práce 

  Zvolánková, Denisa
  Tato bakalářská práce je zaměřena na zvýšení produktivity práce na daných výrobních procesech podniku, který se zabývá polygrafickou výrobou. Analyzuje procesy na konkrétním pracovišti a navrhuje možná řešení zjištěných ...
 • Návrh úpravy systému vydávání materiálu ze skladu do výroby ve vybrané firmě 

  Orvanová, Katarína
  Bakalárska práca je zameraná na návrh úpravy systému vydávania materiálu zo skladu do výroby spoločnosti DIEFFENBACHER–CZ, hydraulické lisy, s.r.o (DCZ). Cieľom práce je dosiahnuť zníženie hromadenia logistických prvkov ...
 • Návrh výrobního procesu se zaměřením na změny layoutu 

  Tylich, Zbyněk
  Diplomová práce se zaměřuje na navržení nového layoutu výrobní haly ve strojírenské společnosti PSP Pohony a.s. Společnost se zabývá výrobou průmyslových převodovek, spojek a brzd. Na základě provedené analýzy materialového ...
 • Návrh zásobníku pro sypké materiály 

  Kadyrgozhin, Yermek
  Podstatou této diplomové práce je provést konstrukční návrh hlubokého zásobníku pro sypké materiály. V práci je proveden rozbor volby typu a konstrukce zásobníku, návrh hlavních rozměrů a pevnostní výpočet zásobníku. Dále ...
 • Návrh změn výrobního procesu se zaměřením na rozšíření layoutu 

  Teknős, Oliver
  Diplomová práca sa venuje problematike zlepšenia organizácie výrobného procesu v strojárskom podniku, ktorý rozširuje svoje súčasné priestory novou halou. Spoločnosť sa zaoberá výrobou prevodov a prevodoviek. Táto práca ...