Now showing items 1-7 of 7

 • Návrh rozšíření cross-dock kapacit logistické společnosti 

  Doseděl, Filip
  Bakalářská práce se zabývá potřebným rozšířením cross-dock kapacit logistické společnosti. V první části práce jsou zpracována teoretická východiska pro následující dvě části. Druhou částí této práce je analýza současného ...
 • Projekt zavedení štíhlé výroby ve vybraném výrobním úseku 

  Gembická, Martina
  Diplomová práca sa zameriava na zavádzanie štíhlej výroby do vybraného výrobného úseku v spoločnosti EKOM spol. s r.o.. V analytickej časti bude charakterizovaný výrobný podnik a popísaný súčasný stav výroby vo vybranom ...
 • Studie operativního řízení výroby ve vybrané firmě 

  Solčániová, Ivona
  Diplomová práca sa zacieľuje na optimalizáciu riadenia výrobného procesu so zameraním na materiálové toky vo výrobnom podniku Jung v Brne. Zohľadňuje analýzu súčasného stavu podniku, popisuje výrobné programy a procesy so ...
 • Studie optimalizace výrobních procesů 

  Holík, Lukáš
  Diplomová práce nesoucí název: „Studie optimalizace výrobních procesů“ je zaměřena na optimalizaci materiálových toků plynoucích do výroby. Nejdříve se zaměříme na teoretické přístupy, které ovlivňují danou problematiku a ...
 • Studie řízení výrobní logistiky se zaměřením na plynulé materiálové toky v logistickém řetězci 

  Krčálová, Žaneta
  Předmětem bakalářská práce je studie řízení výrobní logistiky se zaměřením na plynulé materiálové toky v logistickém řetězci. Teoretická východiska definují základní pojmy logistiky, odvětví logistiky, informační toky i ...
 • Studie výrobní logistiky ve vazbě na materiálové toky v obchodní zakázce 

  Gembická, Martina
  Bakalárska práca sa zameriava na štúdium výrobnej logistiky a materiálových tokov obchodnej zákazky vo firme EKOM spol. s r.o.. V analytickej časti bude popísaný výrobný podnik, jednotlivé procesy v priebehu zákazky a ...
 • Studie výrobní logistiky ve vybraném podniku 

  Bělovský, Patrik
  Bakalářská práce se zabývá studií výrobní logistiky ve vybraném podniku. V teoretické části se zabýváme logistikou obecně, jejím členěním, materiálovými toky. V analytické části práce se zabýváme výrobní logistikou ve ...