Now showing items 1-13 of 13

 • Analýza manipulace s materiálem a skladování ve firmě MINEWORKS s.r.o. 

  Holáňová, Eva
  Cílem této bakalářské práce je zanalyzování současného stavu skladování a manipulace s materiálem ve firmě MINEWORKS s.r.o. Teoretická část obsahuje stručný popis dané problematiky. V praktické části je analyzován současný ...
 • Analýza manipulace s materiálem a skladování ve firmě SEJONG Czech, s.r.o. 

  Schwarz, Adam
  Tato práce má za úkol analyzovat současný stav skladování a manipulace s materiálem ve vybrané firmě a na základě toho poskytnout a popsat návrh možného vylepšení, které by bylo možné v podniku aplikovat. V teoretické části ...
 • Analýza materiálového toku výrobního systému a návrhy zlepšení 

  Marešová, Petra
  Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu materiálového toku výrobního systému v podniku ABB s.r.o. a návrhy na zlepšení. Práce se skládá z teoretické, analytické a návrhové části. Teoretická část obsahuje základní pojmy ...
 • Integrace tvářecího zařízení do výrobní linky 

  Šabata, Radek
  ŠABATA Radek: Integrace tvářecího zařízení do výrobní linky S rostoucí poptávkou po flexibilních výfukových hadicích firmy WESTFALIA Metal s.r.o. se její výrobní kapacita vnitřních koncových dílů pro hadice přibližuje svému ...
 • Možné způsoby nekonvenční manipulace s materiálem ve strojírenských podnicích 

  Kopáč, Miroslav
  Bakalárska práca sa zameriava na nekonvenčný spôsob manipulácie s materiálom vo vnútropodnikovej logistike. V oblasti vykládky, zásobovania a prepravy materiálu medzi jednotlivými pracoviskami. Následne ich porovnáva s ...
 • Možnosti realizace pohonu těžkých sklápěčů 

  Ševčík, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou způsobu pohonu sklápěcích zařízení, určených ke sklápění kusů o velkém objemu a hmotnosti (řádově jednotky až desítky tun). Kromě souboru základních teoretických poznatků s ...
 • Návrh zlepšení výrobního systému společnosti GS plus s. r. o. 

  Fiala, Tomáš
  Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu materiálového toku výrobního systému v podniku GS plus s.r.o. a návrhy na zlepšení. Práce se skládá z teoretické, analytické a návrhové části. Teoretická část obsahuje základní pojmy ...
 • Optimalizace logistických procesů výroby testovacích stolic v podniku AVL Moravia 

  Váňa, Viktor
  Hlavním cílem studie je racionalizovat uspořádání výroby a způsoby manipulace v podniku AVL Moravia s.r.o. na základě analýzy intenzity materiálového toku. Ze získaných poznatků je navrženo nové uspořádání výroby a ekonomické ...
 • Pásový dopravník pro montážní linku 

  Smejkal, Marek
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou pásových dopravníků, především v použití pro kusovou přepravu. Cílem práce je provést výpočet a konstrukční řešení pásového dopravníku pro montážní linku s parametry dle zadání. ...
 • Pojezdové a zvedací zařízení 

  Kratochvíl, Michal
  Hlavním cílem této práce je provést konstrukční návrh a výpočet manipulačního prostředku k přepravě vrtulníku firmy Bell mezi přistávací plochou a místem uskladnění. V první části je provedena rešerše se všeobecným přehledem ...
 • Pomocné zvedací zařízení za traktor 

  Zálešák, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukcí zařízení neseného traktorem, které bude sloužit k manipulace s materiálem. Agregace je řešena pomocí tříbodového závěsu traktoru a nostnost zařízení je 1000 kg. Práce obsahuje 3D ...
 • Projekt výrobního systému ve vybraném výrobním úseku 

  Liška, Radomír
  Diplomová práce je zaměřena na projekt výrobního systému, analýzu materiálového toku výrobního systému ve společnosti ABC s.r.o. Součástí je zjištění kritických míst a návrh na jejich odstranění. Teoretická část obsahuje ...
 • Třídící lopaty pro zemní stroje 

  Pečová, Monika
  V této bakalářské práci je vysvětlen pojem třídící lopata a rozdělení dle konstrukce. Nalezneme zde porovnání jednotlivých konstrukcí s jejich parametry. Práce zahrnuje také vlastní 3D návrh třídící lopaty. Zařízení je ...