Now showing items 1-2 of 2

  • Konstrukční návrh trubkového rámu Formule Student 

    Ženčák, Jan
    Bakalářská práce popisuje požadavky kladené na rám vozidla pro soutěž Formule Student pravidly a konstrukcí ostatních částí vozu. Cílem práce bylo navrhnout konstrukci rámu s použitím vysoko pevnostní oceli a provést ...
  • Zkoušky vybraných vlastností materiálů pro 3D tisk 

    Čáslavský, František
    Tato diplomová práce se zabývá 3D tiskem, materiály pro 3D tisk, jejich testováním a zjišťováním jejich parametrů. Cílem je porovnat vybrané materiály, určit jejich ideální tiskové parametry a podrobit je testům dle navržené ...