Now showing items 1-10 of 10

 • Mateřská škola 

  Muňko, Matej
  Predmetom práce je novostavba materskej školy v Brne, v mestskej časti Brno – Slatina. Cieľom práce je vypracovať projektovú dokumentáciu pre prevedenie stavby materskej školy s celodennou prevádzkou s návrhovou kapacitou ...
 • Mateřská školka v Prešove 

  Hudáček, Štefan
  Diplomová práca je projekt dvojpodlažnej materskej školy v Prešove. V objekte sú navrhnuté 4 oddelenia s celkovou kapacitou 80 detí a samostatná kuchyňa. Stavebný pozemok je situovaný na okraji sídliska v zastaviteľnej ...
 • Novostavba stavebního objektu 

  Čavojská, Petra
  Diplomová práca spracováva projektovú dokumentácie pre prevedenie stavby školského zariadenia s priestormi materskej školy a strediska voľného času. Objekt je situovaný v obci Jesenice, časť Zdiměřice, v okrese Praha – ...
 • Pivovar v meste – konverzia priemyselného areálu 

  Balciarová, Jana
  Hlavným cieľom práce je obnova nefunkčného priemyselného areálu bývalých konzervární a znovu zapojenie nevyužívaného a neatraktívneho územia do životného cyklu mesta – nový život – nová energia. Konverzia pozostáva z obnovy ...
 • Podnikatelský plán pro založení mateřské školky 

  Haščáková, Veronika
  The aim of the diploma thesis is to introduce the proposal of the business plan for foundation of private Montessori kindergarten. The diploma thesis is divided into three parts. The first part summarizes the theoretical ...
 • Podnikatelský záměr - založení mateřské školy 

  Bolfová, Michaela
  Diplomová práca sa zaoberá vypracovaním a tvorbou vlastného podnikateľského zámeru, ktorým je založenie súkromnej materskej školy, špecializujúcej sa na rozvoj detských talentov, cudzích jazykov a podporu telesných a ...
 • Podnikatelský záměr - založení soukromé mateřské školy 

  Šinko, Erik
  V bakalárskej práci sa zaoberám vytvorením podnikateľského zámeru založenia súkromnej škôlky. Prvá časť práce obsahuje teoretické východiská, druhá časť je analytická a skúma podnikateľské prostredie, možnú konkurenciu a ...
 • Škola, základ života - Soubor školských staveb v Ostravě na Černé louce 

  Záthurecká, Zuzana
  Školské budovy sú navrhnuté mimo územia Černej Louky ale s bezprostrednou náväznosťou na ňu, na parcele, ktorá sa nachádza medzi riekou Ostravicou, Černou Loukou a plánovanou obytnou štvrťou Novej Karolíny. S orientáciou ...
 • Škola, základ života - Soubor školských staveb v Ostravě na Černé louce 

  Gallo, Robert
  Cieľom diplomovej práce bolo nájsť vhodné riešenie školskej stavby v neľahkých podmienkach centra mesta Ostravy. Škola je umiestnená na hranici medzi mestom a krajinou.
 • Škola, základ života - Soubor školských staveb v Ostravě na Černé louce 

  Bírová, Eva
  Vo svojom návrhu som sa rozhodla nadviazať na víťazný návrh od architektonickej kancelárie MAXWAN, zachovaním plánovaných kultúrnych stavieb a lokalizovaním nového komplexu škôl priamo na brehu rieky.