Now showing items 1-6 of 6

 • Plánování stavební zakázky zhotovitelem 

  Nováková, Jolana
  Diplomová práce se zabývá plánováním stavební zakázky z pohledu zhotovitele. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy projektového řízení. Dále jsou popsány metody a principy používané při řízení projektu výstavby ...
 • Řízení projektu rekonstrukce pozemní komunikace 

  Novotný, Matěj
  Tato práce se zabývá řízením projektu rekonstrukce pozemní komunikace. Teoretická část vymezuje základní pojmy projektového řízení. Zaměřuje se na jednotlivé fáze projektu a také na činnosti, které ke každé fázi náleží. ...
 • Řízení projektu výstavby 

  Kuchařík, Jan
  Předložená práce se zabývá Řízením projektu výstavby. Teoretická část je zaměřena na životní cyklus projektu a jeho fáze. Popisuje se postup plánování času a tvorba harmonogramu výstavby. V závěru teoretické části je ...
 • Řízení projektu výstavby 

  Filipčíková, Petra
  Tato bakalářská práce se zabývá řízením projektu výstavby. Teoretická část je zaměřena na definici projektu, životní cyklus, časové plánování a jeho nástroje. Druhá část práce je část praktická, zabývá se aplikací projektového ...
 • Řízení projektu výstavby stavebního celku z pohledu dodavatele 

  Dvořák, Filip
  Diplomová práce se věnuje a současně vysvětluje základní pojmy, které se týkají oblasti systému řízení projektu výstavby stavebního celku z pohledu dodavatele. Cílem této práce je seznámení s konkrétními principy, metodami ...
 • Řízení stavební zakázky ve stavebním podniku 

  Eis, Jan
  Diplomová práce se věnuje systému řízení projektu výstavby a zpracování nabídkové ceny z pohledu dodavatele stavebního díla. Cílem této diplomové práce je seznámení s konkrétními principy, postupy a metodami, které jsou ...