Now showing items 1-3 of 3

 • Grafická reprezentace grafů 

  Matula, Radek
  Tato diplomová práce se zabývá zobrazovacími algoritmy grafů známých z matematické teorie. Tyto algoritmy řeší problematiku vhodného rozmístění uzlů grafu tak, aby byl výsledný graf co nejvíce přehledný a čitelný člověkem. ...
 • Příprava domácích úloh pro předmět Algoritmy 

  Miloš, Roman
  Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením domácích úloh pro předmět Algoritmy na téma grafy. Práce se skládá z pěti úloh. První úlohou je vytvoření grafů pomocí matice sousednosti, další je vytvoření grafu pomocí seznamu ...
 • Texturní příznaky 

  Zahradnik, Roman
  Cílem tohoto projektu je zhodnotit účinnost využití texturních příznaků při rozpoznávání a klasifikaci textur v počítačovém zpracování obrazu. Stěžejním úkolem práce je porovnat a diskutovat experimentálně získané výsledky ...