Now showing items 1-5 of 5

 • Didaktická příručka pro vývojový kit s ATMEL 

  Navrátil, Petr
  Bakalářská práce se zaměřuje na vývoj aplikací pro danou vývojovou desku s mikrokontrolérem ATMEL (ATmega16). Popisuje mikrokontrolér včetně jeho hardwarových částí a popisu řídících registrů. Rozebírá jednotlivé periferie ...
 • Generace impulzu definovatelného trvání a nastavitelného zpoždění 

  Toman, Vít
  Tato bakalářské práce se zabývá způsoby a možnostmi generování obdélníkových impulzů základních parametrů (doby trvání a zpoždění) pomocí 8-bitového mikrokontroléru AVR od firmy Atmel a koncepcí obvodu tohoto generátoru. ...
 • Inovace laboratorních úloh v BLOS 

  Urban, Jakub
  Tato práce se zabývá inovací úloh bakalářského předmětu Logické obvody a systémy. Byly navrženy a odladěny celkem tři úlohy v~ jazyce VHDL pro vývojový kit Digilent Nexys 3 a periferie Pmod, k~němu připojených. První úloha ...
 • Návrh komplexního automatizovaného systému pro akvaristy 

  Hedvíček, Michal
  Diplomová práce se zabývá teoretickým návrhem automatizovaného řídicího systému pro akvárium a jeho následnou simulací v softwarovém prostředí Proteus ISIS. Díky simulačnímu programu lze ověřit chování procesoru při žádaných ...
 • Vysílač MIDI povelů PG 

  Čepl, Josef
  Bakalářská práce se zabývá problematikou MIDI komunikace v moderním hudebním průmyslu se zaměřením na ovládání externího zvukového modulu pomocí uživatelsky jednoduchého zařízení. K realizaci byly vybrány dostupné technické ...