Now showing items 1-1 of 1

  • Multi-label klasifikace textových dokumentů 

    Průša, Petr
    Diplomová práce se zabývá automatickou klasifikací textových dokumentů. Jsou zde vysvětleny základní pojmy a problémy dolování z textu. Práce vysvětluje pojem shlukování a ukazuje několik základních algoritmů shlukování. ...