Now showing items 1-2 of 2

  • Možnosti úvěrování podniku bankovními a nebankovními subjekty 

    Šprta, František
    Bakalářská práce se zabývá komparací bankovních a nebankovních institucí z pohledu nabídky podnikatelských úvěrů pro právnickou osobu. Komparace je provedena na základě analýzy nabídky podnikatelských úvěrů u vybraných ...
  • Řízení pohledávek v kapitálové společnosti 

    Bitomská, Kateřina
    Tato diplomová práce se zabývá řešením řízení pohledávek ve vybrané kapitálové společnosti, jejímž předmětem podnikání je zemědělská činnost. Prostřednictvím analýzy současného stavu řízení pohledávek v dané společnosti ...