Now showing items 1-1 of 1

  • Implementace Ford-Fulkersonova algoritmu 

    Makovský, Benjamin
    Tato práce navrhuje a řeší grafickou implementaci Ford-Fulkersonova algoritmu pro hledání maximálního toku a minimálního řezu v síti. Obsahuje stručné seznámení s teorií grafů a toků v sítích, popisuje princip Ford-Fulkersonova ...