Now showing items 1-1 of 1

  • Snižující DC/DC měniče s vysokou účinností 

    Chudý, Andrej
    Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom a realizáciou viacerých verzií znižujúceho DC/DC meniča. Teoretická časť bakalárskej práce je venovaná všeobecnému rozboru DC/DC meničov s podrobným zameraním na znižujúci menič. ...