Now showing items 1-4 of 4

 • Experimentální studium vlivu maziv na trvanlivost valivých kontaktů 

  Šembera, Václav
  Cílem této bakalářské práce je shrnout stav současného poznání v oblasti kontaktní únavy, maziv a detekce kontaktní únavy využitím metody akustické emise. V experimentální části jsou provedeny zkoušky trvanlivosti valivých ...
 • Hodnocení maziv pro tváření 

  Svobodová, Hana
  Cílem této diplomové práce je experimentální zkoušení a vyhodnocení vhodnosti maziv pro tažení korozivzdorné chrom – niklové austenitické oceli X5CrNi18-10 a porovnání výsledků získaných z práce [51]. Zkoušení probíhalo ...
 • Maziva vhodná pro tažení nerezavějící oceli 

  Doležal, Jan
  Práce řeší problematiku návrhu a konstrukce zkušebního přípravku na zkoušení maziv pro tažení plechů a experimentálním vyhodnocením vhodnosti jednotlivých druhů maziv pro zadané zkušební podmínky. Jedná se především o ...
 • Využití tribodiagnostiky v prediktivní údržbě ve firemní praxi 

  Trost, Daniel
  V diplomové práci je řešena problematika využití tribodiagnostiky v prediktivní údržbě ve firemní praxi. Je obecně pojednáno o údržbě, následně o tribodiagnostice ve firmě Škoda Auto a.s. Jsou popsány používané off-line a ...