Now showing items 1-5 of 5

 • Katedrála v současnosti 

  Rampáčková, Monika
  Diplomová práca sa zaoberá spracovaním návrhu dostavby požiarom zničenej katedrály Notre Dame v Paríži. Katedrála sa nachádza v historickom centre Paríža na ostrove île de la Cité. Po ničivom požiari, ktorý sa stal 15.apríla ...
 • Smart materiály pro aktuátory 

  Brehovský, Patrik
  Bakalárska práca „Smart materiály pro aktuátory“ za zaoberá vhodným využitím materiálov, označovaných ako inteligentné pre ich vlastnosti, v oblasti aktuátorov. Z počiatku sa práca zaoberá hlavnými požiadavkami na aktuátory, ...
 • Stanovení těžkých kovů v půdách a sedimentech v oblasti Revúce 

  Kováč, Lukáš
  Táto diplomová práca je zameraná na posúdenie miery kontaminácie pôdy a sedimentu rizikovými kovmi v oblasti Jelšava, v ktorej je hlavným znečisťovateľom životného prostredia magnetizový závod. Odber vzoriek pôd a sedimentov ...
 • Tvorba logistické koncepce ve vybrané firmě 

  Kapusta, Vladimír
  Diplomová práca „Tvorba logistické koncepce ve vybrané firmě“ sa zameriava na detailnú analýzu materiálových tokov odpadu vo výrobnej spoločnosti. Cieľom práce je návrh novej logistickej koncepcie nakladania s medeným ...
 • Vývoj procesních parametrů slitiny mědi pro 3D tisk tenkostěnných struktur 

  Klimek, Ľubomír
  Predmetom tejto práce je spracovanie kovového materiálu metódou Selective Laser Melting. Hlavným cieľom je overiť a popísať vplyv jednotlivých procesných parametrov vstupujúcich do výrobného procesu pri spracovaní materiálu ...