Now showing items 1-1 of 1

  • Výroba kolíkové koncovky objemovým tvářením 

    Šuranský, David
    Práca prezentuje návrh technológie výroby kolíkovej koncovky, ktorá je vyrobená z elektrovodnej medi podla ČSN 42 3001.1 a nachádza sa v rozdelovači spalovacieho motoru v sérii 320 000ks. Na základe literárnej štúdie boli ...