Now showing items 1-2 of 2

  • Kinetika šíření krátkých únavových trhlin v superduplexní oceli 

    Bártová, Lenka
    Diplomová práce se zabývá únavovým životem a růstem krátkých trhlin ve vzorcích z austeniticko-feritické duplexní oceli cyklovaných s konstantní amplitudou napětí při různých hodnotách středního napětí. Únavový život byl ...
  • Únavové vlastnosti jemnozrnné mědi připravené metodou ECAP 

    Navrátilová, Lucie
    Tato diplomová práce se zabývá vlastnostmi ultrajemnozrnné mědi připravené metodou ECAP. Byl sledován vliv únavového zatěžování s nenulovým středním napětím na křivku životnosti, cyklické plastické chování a velikost zrna. ...