Now showing items 1-1 of 1

  • Antény pro pásmo GSM 

    Rousek, Jiří
    Bakalářská práce se zabývá miniaturizačními technikami planárních antén typu invertované F (PIFA). V práci jsou simulovány antény pro pásma GSM využívající meandrování zářiče antény, kapacitní zátěž a U-sloty v zářiči. Je ...