Now showing items 1-2 of 2

  • Experimentální ultrazvuková měření pomocí LabView 

    Baše, Michal
    Tato bakalářská práce se zabývá ultrazvukovým polem, měřením jeho útlumu a měřením pomocí LabVIEW. Jsou zde vysvětleny základní parametry ultrazvukových měničů a ultrazvukového pole. Byly navrženy dvě metody pro měření ...
  • Problematika revizí elektrických zařízení 

    Mašin, Dominik
    Moja bakalárska práca je zameraná na prípravu a predpisy na vykonávanie východiskovej odbornej prehliadky a odbornej skúšky. V ďalšej časti sa sústredím na periodickú revíziu, jej obsah a vyhodnotenie dosiahnutých výsledkov ...