Now showing items 1-6 of 6

 • Analýza nejistot nepřímých měření 

  Fišr, Petr
  Diplomová práce se zabývá problematikou vyjadřování nejistot měření, zejména pak u měření nepřímých. Tato problematika je zde ukázána na několika jednoduchých praktických příkladech. Součástí této práce je i výpočtový modul ...
 • Měřič odstupu signálu od šumu obrazových signálů 

  Šimoník, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá možnostmi měření odstupu obrazového signálu od rušivého šumu pomocí metody, která je založena na přímém měření. V diplomové práci je zvolena nejvhodnější přímá metoda měření odstupu signálu ...
 • Přesnost měření v kontextu historie 

  Jemelíková, Kristýna
  Tato bakalářská práce se zabývá vývojem měření z pohledu přesnosti. V první části je věnována pozornost obecnému vývoji měření od odhadování v dávnověku, přes určování chyb v minulosti, až po dnešní vyhodnocování nejistot ...
 • Vyjadřování nejistot při kalibraci měřidel 

  Sekér, Roman
  Kalibrace je stanovení závislosti výsledků měření na hodnotách etalonu. Práce navrhuje optimální kalibrační postupy včetně nejistot měření.
 • Vyjadřování přesnosti měřidel a měření 

  Svobodová, Helena
  Práce řeší otázku přesnosti měření, přesnosti měřidel a jejich vyjadřování. Nastiňuje legislativní základ metrologie v České republice a interpretuje definice základních termínů používaných v metrologii, uvedené v novém ...
 • Vyrovnání dat a detekce chyb v měření 

  Nováček, Adam
  V průmyslových a energetických zařízeních je využíváno provozních data k řízení provozu a jeho optimalizaci. Data poskytnuté měřením, jsou ale zatíženy chybami plynoucími z nejistoty měření (nepřesnosti měřících přístrojů). ...