Now showing items 1-1 of 1

  • Zákaznická zkušenost – jak ji uchopit a měřit? 

    Machala, Jan (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta podnikatelská, 2017-12-08)
    Cíl článku: Cílem tohoto článku je popsat zákaznickou zkušenost, jak ji chápou jednotliví autoři a uvést metody, kterými lze měřit zákaznickou zkušenost. Dále také podrobněji popsat tři nejpoužívanější metody. Metody: ...