Now showing items 1-2 of 2

  • Experimentální studium turbulence za drátěnou mřížkou 

    Uřičář, Filip
    Tato práce se zabývá studiem proudění za drátěnou mřížkou a skládá se ze tří hlavních částí. V první části je provedena rešerše současného stavu poznání v oblasti generování a tlumení turbulence mřížkou. Ve druhé části ...
  • Spotřeba vody u vybraných subjektů 

    Jedličková, Tereza
    Cílem teoretické části bakalářské práce je vymezení základních pojmů, souvisejících s potřebou a spotřebou vody. Jsou zde vysvětleny následující pojmy: průměrná denní potřeba vody, maximální denní a maximální hodinová ...