Now showing items 1-1 of 1

  • Zvuková diagnostika 

    Kohutek, Tomáš
    Bakalářská práce se zaobírá tématem hlukové diagnostiky. Vysvětluje základní akustické pojmy a veličiny. Dále se soustřeďuje na metodiku posuzování hlučnosti strojů a na vlastnosti v úvahu připadajících měřicích přístrojů. ...