Now showing items 1-8 of 8

 • Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy na zvýšení její úrovně 

  Fojtíková, Kristina
  Cílem diplomové práce je analyzovat spokojenost zákazníků bowlingových heren v Uherském Hradišti a navrhnout pro jednu z nich opatření pro její zlepšení. Teoretická část je zaměřena na možnosti marketingového výzkumu, jehož ...
 • Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy na zvýšení její úrovně 

  Endrle, Pavel
  Tato diplomová práce analyzuje spokojenost zákazníků určité firmy a na jejím základě definuje metody a doporučení k jejímu zvyšování. Teoretická část práce je zaměřena na popis metod využívaných při analýzách spokojenosti, ...
 • Analýza spokojenosti zákazníků softwarové firmy 

  Rohlena, Pavel
  Cílem mé diplomové práce je analýza spokojenosti zákazníků středně velké softwarové firmy. Práce obsahuje teoretická východiska marketingového výzkumu a její praktická část spočívá v provedení a vyhodnocení marketingového ...
 • Marketingový výzkum 

  Veselý, Radek
  Tato diplomová práce klade důraz na spokojeného zákazníka a budování vztahů firmy se zákazníkem. Obsahuje měření spokojenosti zákazníků s nabízenými službami a produkty společnosti CIPRES FILTR BRNO s.r.o. a návrh na ...
 • Měření spokojenosti zákazníků společnosti Student Agency, s. r. o. 

  Hadašová, Iva
  Tato diplomová práce klade důraz na spokojeného zákazníka a budování vztahů firmy se zákazníkem. Obsahuje měření spokojenosti cestujících s autobusovými linkami společnosti Student Agency, s. r. o. a návrh na zkvalitnění ...
 • Měření spokojenosti zákazníků v pivovaru Zubr, a. s. 

  Coufalíková, Helena
  Tato diplomová práce se zabývá měřením spokojenosti zákazníků společnosti Pivovar Zubr, a. s. Na základě provedeného marketingového výzkumu jsou získaná data zpracována pomocí programu Microsoft Excel a následně vyhodnocena. ...
 • Návrh na zlepšení marketingového mixu 

  Frolek, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou spokojeností zákazníků a marketingového mixu u společnosti BRM AERO, s.r.o., jejíž hlavní činností je vývoj a výroba ultralehkých letounů. Hlavním cílem práce je na základě zjištěných ...
 • Návrh programu měření spokojenosti zákazníků 

  Macháčková, Radka
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou měření spokojenosti zákazníků a budování vztahu firmy se zákazníkem. Cílem práce je aplikace získaných teoretických východisek do praktického měření spokojenosti zákazníků ...