Now showing items 1-3 of 3

 • Bezdotykové měření povrchových teplot ve strojírenství 

  Gorčica, Jakub
  Diplomová práce je zaměřena na teorii bezdotykového měření povrchových teplot pomocí termovizní kamery Flir SC2000 a na principy na jejichž základě kamera zpracovává sledovaný obraz. V praktické části jsou zpracovány tabulky ...
 • Metrologické charakteristiky teploměrů 

  Káhn, Libor
  Tato bakalářská práce se zabývá měřením dynamických charakteristik teploměrů a návrhem pracoviště, které by v budoucnu mohlo být využito místo stávajícího pracoviště, které využívá již zastaralou technologii.
 • Pracoviště pro automatizované měření vodivosti kapalin 

  Rajm, Martin
  Tato práce pojednává o měření vodivosti kapalin. Jejím cílem je vytvořit pracoviště pro automatizované měření vodivosti kapalin.V teoretické části jsou popsány principy a metody měření vodivosti kapalin a také měření teploty ...