Now showing items 1-13 of 13

 • Analýza měření jízdní dynamiky vozidel s využitím matematického modelování 

  Blaťák, Ondřej
  Dizertační práce je zaměřena na propojení měření s matematickým modelem v tomto smyslu. Na vozidle jsou snímány jen relativně snadněji měřitelné veličiny a tyto proměnné tvoří vstupy matematického modelu. Tento proces je ...
 • Citlivost vozidel na boční vítr 

  Vančura, Jan
  Práce je zaměřena na vytvoření metodiky umožňující spolehlivě hodnotit citlivost vozidel na boční vítr. Součástí práce je vytvoření matematického modelu vozidla zahrnující aerodynamické síly a provedení validace technickým ...
 • Komunikace v mobilní robotice 

  Hýbl, Matouš
  Cílem této práce je poskytnout náhled do způsobů, jakými by se daly vylepšit komunikační spoje používané v mobilní a zejména servisní a záchranářské robotice. Elektromagnetické spektrum, zejména rádiové spektrum, je rozebráno ...
 • Měřicí systém pro sledování efektivity fotovoltaického panelu 

  Vrána, Michal
  Tato práce se zabývá návrhem aktivní zátěže pro nastavování bodu maximálního výkonu FV panelu a zatěžováním panelu dle definovaných parametrů za účelem měření účinnosti a stanovení vlastností FV panelu.
 • Měřicí systém s připojením na internet 

  Dobrovolný, Petr
  Práce se zabývá měřením a distribucí dat pomocí mikrokonroléru ATMega64. Připojení měřicího systému do komunikační sítě je pomocí Ethernetového řadiče ENC28J60. Pro přenos dat k uživateli jsou využity komunikační protokoly ...
 • Nízkoúrovňové měřicí metody 

  Müller, Tomáš
  Tato práce pojednává o způsobu měření signálů nízkých úrovní. Je zde nastíněno, jakým způsobem by se mělo postupovat při návrhu měřicího systému a výběru měřicího přístroje a příslušenství. Dále je zde uveden výpočet chyb ...
 • Pracoviště pro automatizované měření vodivosti kapalin 

  Rajm, Martin
  Tato práce pojednává o měření vodivosti kapalin. Jejím cílem je vytvořit pracoviště pro automatizované měření vodivosti kapalin.V teoretické části jsou popsány principy a metody měření vodivosti kapalin a také měření teploty ...
 • Protokol CAN v automatizaci 

  Verčimák, Mário
  Práca sa zaoberá stručným popisom teoretických vlastností CAN protokolu. Ďalej sa zaoberá implementáciou CAN protokolu do mikrokontrolérov Kinetis pomocou vývojového prostredia Kinetis Design Studio. Zároveň práca obsahuje ...
 • Snižování vibrací a akustických emisí pohonných jednotek aplikací virtuálního motoru 

  Svída, David
  Disertační práce řeší problematiku vibrací klikového ústrojí spalovacích motorů, metody jejich analýz a následného snižování aplikací výpočtových modelů, využitelných již v prvních fázích vývoje nové pohonné jednotky. Je ...
 • Systém vyhodnocování pro stopový detektor v pevné fázi 

  Galbavý, Juraj
  Cieľom tejto práce je navrhnúť algoritmus pre automatické spočítanie stôp na snímkach z detektoru stôp v pevnej fázi vyrobeného z polyméru CR-39. Stopy sú produkované alfa časticami. Chemicky vyleptaný detektor je snímkovaný ...
 • Tester osazených desek plošných spojů 

  Stachera, Tomáš
  Témov tejto bakalárskej práce bude navrhnuť tester osadených dosiek plošných spojov zo zameraním sa na HW a SW časť multiplexoru stimulačných signálov. V prvej časti sa budem zaoberať všeobecným popisom testovania dosiek ...
 • Virtuální měřicí systém pro nestandardní bezodrazové komory 

  Váško, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá vybranou částí v oblasti elektromagnetické kompatibility. V práci je teoreticky rozebráno, jak dochází k elektromagnetickému rušení a jak se toto rušení může šířit volným prostředím. Pro změření ...
 • Webové rozhraní pro měřicí modul 

  Łabudek, Daniel
  Tato práce řeší návrh a implementaci webové aplikace pro měření analogových vstupů a nastavování a měření digitálních vstupů a výstupu měřicího modulu na bázi mikrořadiče ATMEL ATMEGA 64. K připojení k internetu je použit ...