Now showing items 1-13 of 13

 • Analýza samovolného pohybu končetin a třesu pomocí vysokorychlostní kamery 

  Kuder, Zenon
  Tato bakalářská práce zkoumá možnosti použití vysokorychlostní kamery Olympus iSpeed 3 a svítivých diod ve viditelném spektru k analýze tremoru horních končetin. Dále řeší možnou realizaci měřicího zařízení včetně softwaru ...
 • Bezkontaktní zatěžování a měření vysokootáčkových strojů 

  Vojče, Zbyněk
  Práce se zabývá problematikou měření momentu u velmi vysokootáčkových strojů. Z důvodů vysokých rychlostí jsou tradiční metody měření momentu nepoužitelné, z tohoto důvodu je nutno vyvinout novou bezkontaktní metodu. Pro ...
 • Čtvercová fraktální anténa 

  Roháček, Peter
  Bakalárska práca sa zaoberá rozborom základných parametrov antén a metód konštrukcií fraktálov. Dôraz sa kladie predovšetkým na mikropáskové antény, kde sú rozobrané základné vlastnosti, výhody a nevýhody, metódy konštrukcií, ...
 • Diagnostika stavu malých kuličkových ložisek 

  Šváb, Štěpán
  Cílem práce bylo sestavit zařízení analyzující stav ložiska v průběhu jeho života. Je probrána teorie ložisek a diagnostických metod, jenž se na jejich rozbor dají použít. Hardware použitý pro konstrukci zařízení a sběr ...
 • Elektronický měřič kapacity a vnitřního odporu akumulátorů a baterií 

  Machala, Pavel
  Tato práce se zabývá návrhem a realizací elektronického měřiče pro měření kapacity a vnitřního odporu galvanických článků. V úvodu se nachází seznámení se základními pojmy a vlastnostmi těchto článků. Dále se pak práce ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Galanská, Zuzana
  Táto diplomová práca sa zaoberá hodnotením výkonnosti spoločnosti Stredoslovenská energetika, a.s. V prvej časti práce je vysvetlený pojem výkonnosť a popísané teoretické východiská, ktoré súvisia s metódami merania ...
 • Kvalita koleje v průběhu času 

  Dušek, Erik (ECON publishing, s.r.o., 2018-01-25)
  Článek se zabývá možnostmi zkoumání vývoje kvality koleje v průběhu času. Kvalita koleje se hodnotí podle hodnot jednotlivých geometrických parametrů koleje. Kolej se hodnotí buď úsekově, nebo lokálně. Při lokálním způsobu ...
 • Měřicí přístroj HDO signálů 

  Čurda, Pavel
  Diplomová práce se zabývá problematikou uvedení měřicího přístroje SVA - M na trh z hlediska splnění požadavků na elektromagnetickou kompatibilitu a elektrickou bezpečnost. Dále se zabývá stanovením základních chyb měřicího ...
 • Model řiditelného proudového zesilovače s diamantovými tranzistory a napěťovými zesilovači 

  Kos, David
  Tato práce je zaměřená na modelování řiditelného proudového zesilovače s využitím napěťově řízených zesilovačů a diamantových tranzistorů. Práce v první části pojednává o principu modelování s diamantovým tranzistorem a ...
 • Návrh a realizace měření elektrických vlastností biologických tkání 

  Kocová, Lucie
  Tato diplomová práce je zaměřena na elektrické vlastnosti biologických tkání, především masa. Elektrické vlastnosti závisí na fyzikálních a chemických parametrech, které určují koncentraci a pohyblivost iontů v rámci ...
 • Optoelektronický senzor stavu polarizace světla na biologických vzorcích 

  Mikláš, Jan
  Biologické vzorky mají buňky, jejichž rozměry jsou srovnatelné s vlnovou délkou použitého světla. Nastává v nich Mieův rozptyl odraženého nebo zpětně rozptýleného světla, v důsledku čehož dochází ke vzniku různých stavů ...
 • Revize pohonu pásového dopravníku 

  Kledus, Erik
  Téma bakalářské práce je revize pohonu pásového dopravníku. Obsahuje popis pásového pohonu, jeho rozdělení a možné poruchy. Rovněž obsahuje výsledky provedené revize. Zabývá se vznikem statického náboje a jeho eliminaci. ...
 • Speciální asynchronní motory malého výkonu. 

  Belica, Andrej
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom a konštrukciou najpoužívanejších motorov v súčasnosti. Celkovo je rozdelená do piatich kapitol, pričom prvá kapitola sa zaoberá konštrukčným prevedením rôznych trojfázových asynchrónnych ...