Now showing items 1-20 of 23

 • Analogová měřicí karta s generátorem a rozhraním Ethernet 

  Pelikán, Radek
  Cílem mé diplomové práce byl návrh analogové měřicí karty s generátorem a rozhraním Ethernet, založené na modulu RCM3200 Rabbit Core. Tento modul jsem popsal a uvedl jsem koncepci vlastního návrhu měřicí karty. V příloze ...
 • Current and Voltage Conveyors in Current- and Voltage-Mode Precision Full-Wave Rectifiers 

  Koton, J.; Herencsar, N.; Vrba, K. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2011-04)
  In this paper new versatile precision full-wave rectifiers using current and/or voltage conveyors as active elements and two diodes are presented. The performance of these circuit solutions is analysed and compared to the ...
 • The Design of FTTH Network 

  Zorgani, Nagib Youssef
  The aim of this thesis is to explain the problems of optical access networks with wavelength division multiplexers, main purpose is to demonstrate the difference between theoretical and real measurement. The work is divided ...
 • Dynamické parametry sportovního a konvenčního vozidla 

  Tesař, Michal
  Diplomová práce je zaměřena na vybrané dynamické parametry sportovního vozidla, které je reprezentováno studentskou formulí Dragon 7 a komparaci těchto parametrů s konvenčními vozidly, zastoupenými dvěma verzemi modelu ...
 • Hluk vznikající v turbodmychadlech spalovacích motorů 

  Kříž, Radim
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na vznik hluku v turbodmychadlech spalovacích moto-rů. Nejprve je popsána konstrukce turbodmychadel. Další část se zabývá pojmem zvuku a následně se zabývá problematikou hluku v turbodmychadlech. ...
 • Měření doběhu gradientních magnetických polí v MR tomografu 

  Kubásek, Ondřej
  Cílem této práce je proměřit doběhy gradientů magnetického pole v MR tomografu, naměřená data zpracovat a vyhodnotit a provést rozbor dané problematiky. Teoretická část je zaměřena na příčiny vzniku tvarového zkreslení ...
 • Monitorování budovy pomocí bezdrátové senzorové sítě se statickou topologií 

  Koudelka, Jan
  Tato bakalářská práce je zaměřena na realizaci bezdrátové senzorové sítě (WSN) pro monitorování budovy a získávání dat v reálném čase. Pro práci na projektu jsou zvoleny senzorové uzly micaZ. Náplní práce je vytvoření sítě ...
 • Návrh optické přístupové sítě FTTx 

  Tejkal, Vladimír
  Hlavním cílem této diplomové práce bylo provést návrh optické přístupové sítě ve vybrané lokalitě. Úvod je zaměřen na fyzickou vrstvu sítě. Ta zahrnuje optická vlákna, optické kabely, konektory, optické odbočnice a další. ...
 • Nelineární modely stejnosměrných strojů 

  Král, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá modelováním a simulací stejnosměrných motorů. Byly vytvořeny celkově čtyři modely stejnosměrných strojů podle různých typů buzení (derivační, sériový, kompaundní a cizí). Tyto modely byly ...
 • Nové elektrodové struktury pro alkalické akumulátory 

  Fusek, Petr
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku vývoje elektrod pro alkalické akumulátory za použití nových materiálů a sloučenin. Základní kladnou elektrodou byla niklová elektroda, na kterou jsme pomocí elektodepozice nanášeli ...
 • Numerical Simulation of the Effect of Heat Gains in the Heating Season 

  Šikula, Ondřej; Plášek, Josef; Hirš, Jiří (Elsevier, 2012-03-08)
  This paper is concerned with the description and verification of an energy model of a building using the BSim software. The aim is to determine the effect of the basic heat gains on the energy consumption of a building. ...
 • Problematika revizí elektrických zařízení 

  Mašin, Dominik
  Moja bakalárska práca je zameraná na prípravu a predpisy na vykonávanie východiskovej odbornej prehliadky a odbornej skúšky. V ďalšej časti sa sústredím na periodickú revíziu, jej obsah a vyhodnotenie dosiahnutých výsledkov ...
 • Přínos navržené metody výpočtu majetkové újmy na vodohospodářské funkci lesa, která vznikla v přímé souvislosti s umístěním a realizací staveb 

  Bureš, Petr (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2014-01)
  Problem situations in damage to forests as a result of construction activities is the total of its quantification, because of not only to damage to the forest and the land intended for the performance of the function of ...
 • S-Parameter Measurements in the Time Domain 

  Tkadlec, R. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2004-06)
  The paper provides a basic overview of the theory of time-domain measurements. Results of the use time-domain techniques to obtain S-parameter are here presented. Advantages and disadvantages of this technique compared to ...
 • Safe lighting of pedestrian crossings 

  Bláha, Zdeněk; Sokanský, Karel; Novák, Tomáš (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015)
  This paper solves the lighting of pedestrian crossings. This type of lighting helps to improve the safety of pedestrians in this conflict area (means a pedestrian crossing). The research was drawn on the basis of measurements ...
 • Software pro řízení a vyhodnocení klimatických a teplotních testů 

  Malinka, Rostislav
  Tato práce se zabývá návrhem software pro řízení a vyhodnocení klimatických a teplotních testů v akreditované zkušební laboratoři CVVOZE. To zahrnuje literární rešerši v oblasti klimatických a teplotních zkoušek, definici ...
 • Tropospheric Propagation above Uneven Ground 

  Schejbal, V.; Zavodny, V. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2017-12)
  This work analyzes the electromagnetic wave propagation above uneven ground, including the troposphere, using physical optics calculation. The new results of numerical simulations using physical optics are presented for ...
 • Tvorba účelové mapy v systému Microstation 

  Valachovič, Patrik
  Cieľom bakalárskej záverečnej práce je vyhotovenie účelovej mapy v mestskej časti Brno-Líšeň v mierke 1:500. Bakalárska práca je rozdelená do 4 kapitol. Prvá kapitola je zameraná na charakteristiku použitých metód merania. ...
 • Určení parametrů synchronního stroje dle měření 

  Hrtáň, Michal
  Tato bakalářská práce “Určení parametrů synchronního stroje dle měření“ popisuje metody zkoušek, potřebných ke stanovení ztrát a účinnosti elektrických strojů, se zaměřením na synchronní stroje. Určuje výpočetní postupy ...
 • Vliv aditiv na vlastnosti elektrodových hmot pro alkalické akumulátory 

  Fusek, Petr
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku vlivu pojiv na vlastnosti kladné elektrody alkalických akumulátorů. Aditivem použitým na niklové elektrodě byl kobalt. V praktické části práce je popsán postup odleptávání niklové ...