Now showing items 1-4 of 4

 • Analýza vnitřní termodynamiky spalovacího motoru 

  Čajka, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá analýzou vnitřní termodynamiky spalovacího motoru. V úvodu práce je uveden přehled snímačů používaných pro měření tlaku ve spalovacím prostoru motoru. Další část se zabývá návrhem měřícího řetězce. ...
 • Indikace tlaku ve válcích modelu Stirlingova motoru 

  Kovář, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem měřícího řetězce pro indikaci tlaku ve válcích Stirlingova motoru. Popisuje problematiku praktické metodiky měření a upozorňuje na možná úskalí daného měřícího řetězce. Pro měření byl ...
 • Návrh zařízení pro měření výškové polohy těžiště automobilu 

  Rektořík, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem zařízení pomocí kterého bude možné měřit výškovou polohu těžiště automobilu. V první části diplomové práce jsou popsány jednotlivé metody měření, na jejichž principu ...
 • Vývoj metody pro hodnocení režimu mazání ve valivém ložisku 

  Valenta, Jakub
  Diplomová práce si dává za úkol vývoj měřicí metody pro vyhodnocení režimu mazání ve valivém ložisku. První část mapuje několik měřicích metod, podle kterých lze hodnotit režim mazání. Na základě posouzení této části byly ...