Now showing items 1-8 of 8

 • Analýza konstrukcí zásobníků s posuvem a orientací polotovaru 

  Vokál, Miroslav
  Tato práce je odbornou rešerší na téma konstrukce zásobníků s posuvem a orientací polotovaru používaných v průmyslu. Je v ní obsažen celkový přehled používaných zásobníků, používané druhy orientace polotovarů a na závěr ...
 • Hodnocení kvality pneumatických lineárních pohonů 

  Pecl, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá hodnocením kvality pneumatických lineárních pohonů. V teoretické části je popsána problematika v oblasti pneumatických válců a statistických metod pro vykonání analýzy. Praktická část obsahuje ...
 • Koncepce uložení motoru Formule Student na dynamometr 

  Špičák, Milan
  Tato práce se zabývá uložením jednoválcového motocyklového motoru na dynamometr. V první části je osvětlena problematika soutěže Formula Student. Dále práce obsahuje rozbor používaných motorových zkušeben včetně měřící ...
 • Moderní trendy v technickém měření 

  Kollmann, Ladislav
  Bakalárska práca je zameraná na moderné trendy v technickom meraní. Prvá časť je venovaná postaveniu merania v technickej praxi, smerom jeho vývoja a analýze niektorých výbraných trendov. Dôraz sa kladie na snahu o ...
 • Problematika měření a vyhodnocování impedance vypínací smyčky 

  Švéda, Miroslav
  Práce je věnována problematice impedance vypínací smyčky. Je zde řešena problematika měření impedance vypínací smyčky, různé postupy měření a přesnost těchto měření. Dále se práce zabývá následným vyhodnocováním měření ...
 • Statistické vyhodnocení rozměrového ustavení automobilu pro 3D měření 

  Čada, Michal
  Práce předkládá návrh zlepšení procesu rozměrové kontroly vyrobeného automobilu. Před samotným ověřováním rozměrovosti musí být automobil ustaven – vyrovnán do hlavního výkresového souřadného systému. Zavedený předepsaný ...
 • Termodiagnostika - dotykové a bezdotykové měření teploty 

  Mikula, Martin
  Diplomová práce se zabývá termodiagnostikou v průmyslové praxi, která je v dnešní době značně důležitá pro posuzování technického stavu objektu na základě teploty. Obsahuje přehled metod dotykového, bezdotykového měření ...
 • Zlepšení opakovatelnosti a reprodukovatelnosti testů podvozkových komponent 

  Konečný, Zdeněk
  V rámci řešení diplomové práce „Zlepšení opakovatelnosti a reprodukovatelnosti testů podvozkových komponent“ je řešen problém měření radiální elasticity kulových kloubů s ohledem na opakovatelnost a reprodukovatelnost měření.