Now showing items 1-6 of 6

 • Hodnocení provozuschopnosti historické železobetonové stropní konstrukce 

  Dudek, Matěj
  Předmětem diplomové práce je hodnocení provozuschopnosti historické stropní železobetonové konstrukce z 30. let 20. století na základě výsledků realizovaných zatěžovacích zkoušek. Popsány jsou dobové požadavky na provádění ...
 • Návrh automatického zařízení na testování konektorů pro automobilový průmysl 

  Dočkal, Tomáš
  Práce se zabývá vytvořením PLC programů pro řídící systém testovacího zařízení a vytvořením ovládacího software pro operátorský panel. Práce je rozdělena do částí popisu koncepce stroje, popisu funkce ovládacího panelu a ...
 • Popis základních meteorologických jevů a příslušné měřící techniky 

  Klusáček, Ondřej
  Tato bakalářská práce je zaměřena na popis základních meteorologických jevů a na jejich dopad na běžný život. Je zde uveden stručný popis atmosféry a poté podrobný popis základních veličin a jednotlivých jevů odehrávající ...
 • Problematika revize opravené elektrické instalace bytového domu 

  Štefek, Roman
  Bakalářská práce se zabývá problematikou revizí elektrických instalací v obytných budovách. Úkolem práce je seznámení se s požadavky legislativních předpisů se zaměřením na české technické normy ČSN 33 2000-6, ČSN 33 1500 ...
 • Přístroje a metodika testování čistých prostor 

  Bojanovský, Tomáš
  V úvodu práce jsou popsány základní informace o čistých prostorách, které ovlivňují způsoby měření a vyhodnocování těchto prostor. Dále je v práci podán přehled přístrojů, které se používají, při testování či kontrole ...
 • Vypracování metodiky kalibrace vlhkoměrů 

  Malina, Pavel
  Tato práce se zabývá vypracováním metodiky kalibrace vlhkoměrů. Cílem je zjistit z dostupných zdrojů co nejvíce informací o vlhkosti, vlhkoměrech, kalibraci a na základě tohoto vypracovat metodiku kalibrace vlhkoměrů. ...