Now showing items 1-4 of 4

 • Aplikace měřicích sond v procesu obrábění 

  Vrzal, Jan
  Bakalářská práce je zaměřena na měřicí metody v procesu třískového obrábění. Cílem je vytvoření stručného přehledu měřicích metod. Práce je rozdělena na dvě části. První část se soustředí na měřicí prostředky pro kontrolu ...
 • Inovace laboratorní úlohy: Revize instalace a zařízení 

  Klement, Petr
  Bakalářská práce se zabývá inovací laboratorní úlohy, jménem Revize instalace a zařízení. Cílem je sestrojit zařízení, pomocí kterého bude možné simulovat chyby při revizním měření na spotřebiči. Úloha bude rozšířena o ...
 • PMD - polarizační vidová disperze a vliv na přenos 

  Trávníček, Pavel
  Diplomová práce se zabývá vlivem polarizační vidové disperze na přenášený signál optickou trasou. Popisuje příčiny vzniku polarizační vidové disperze a to jak vnitřní tak vnější. Působením těchto vlivů vzniká diferenční ...
 • Some Consideration on Shielding Effectiveness Testing by means of the Nested Reverberation Chambers 

  Krzysztofik, W. J.; Borowiec, R.; Bieda, B. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2011-12)
  This paper evaluates the effects of test fixture isolation when using nested mode-stir chambers for conducting electromagnetic shielding measurements. The nested chamber technique is used by both government and industry ...