Now showing items 1-1 of 1

  • Parametry vedení vn 

    Dohnal, Martin
    Tato práce se zabývá výpočtem parametrů vedení a jejich měřením. První část práce se zabývá výpočtem parametrů vedení. Druhá část práce se zabývá měřením parametrů vedení. Třetí část práce se zabývá měřením parametrů ...