Now showing items 1-2 of 2

  • Marketingový výzkum spokojenosti zákazníka pro Electro World Brno Avion 

    Zahradník, Tomáš
    Tato práce pojednává o měření spokojenosti zákazníků navštěvujících prodejnu Electro World v Brně v obchodním centru Avion Shopping park. V první části práce jsou vymezeny hlavní cíle, dílčí cíle a metody k jejich dosažení. ...
  • Marketingový výzkum spokojenosti zákazníků 

    Grygová, Eva
    Diplomová práce se zaměřuje na navrhnutí, provedení a vyhodnocení dotazníku spokojenosti zákazníků na veterinární klinice TOSA. Teoretická část je věnována problematice marketingového výzkumu, spokojenosti zákazníků a ...