Now showing items 1-1 of 1

  • Systém pro počítačové měření charakteristik tranzistorů 

    Krásl, Martin
    Práce se zabývá metodami měření charakteristik tranzistorů ve třech základních zapojeních. U každého ze zapojení je uveden příklad charakteristiky získané ze simulátoru. Z výsledných charakteristik jsou odečteny diferenční ...