Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza pohybu karoserie vozidla Toyota Yaris při jeho intenzivním brzdění 

    Kunovský, Martin; Semela, Marek (Akademické nakladatelství CERM, 2017-01)
    Článek se zabývá analýzou pohybu karosérie vozidel při jejich intenzivním brzdění pomocí speciální univerzální měřicí soustavy. Měřicí soustava kontinuálně snímá vzdálenost daných bodů vozidla od vozovky. Pro účely tohoto ...
  • Návrh jednoúčelového stroje pro měření průhybu 

    Mejzlík, Jiří
    Cílem práce je navrhnout jednoúčelový stroj určený k měření průhybu. V textu jsou popsána tři možná řešení navrhovaného stroje, u každého z nich je vypočten výrobní takt stroje a stanoveny přibližné cenové náklady. Výsledné ...