Now showing items 1-3 of 3

 • Senzorická jakost vybraných typů masných výrobků 

  Javorská, Kateřina
  Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením senzorické kvality masných výrobků. K hodnocení bylo vybráno 5 vzorků vepřové dušené šunky rozdílné jakosti a od různých výrobců. Teoretická část se zabývá složením a vlastnostmi ...
 • Senzorické hodnocení různých typů masných výrobků 

  Lanžhotská, Aneta
  Diplomová práce se zabývá senzorickým hodnocením vybraných druhů masných výrobků, konkrétně klobás. Byly porovnány různé druhy klobás, které obsahovaly množství přidaných chemických látek a koření. V teoretické části byl ...
 • Využití DNA analýzy při testování autenticity masných výrobků 

  Tomíšek, Martin
  Tato bakalářská práce pojednává o problematice autenticity a možnostmi jejího stanovení. V teoretické části je vypracována literární rešerše o autenticitě potravin se zaměřením na maso a masné produkty. Praktická část je ...