Now showing items 1-2 of 2

  • Konstrukce experimentálního jednoválcového motoru s plovoucí vložkou 

    Svoboda, Radovan
    Cílem diplomové práce bylo navrhnout zkušební jednoválcový motor pro měření třecích sil mezi pístní skupinou a válcem. Parametry motoru vycházejí ze zadaného sériového motoru. Byl navržen měřící mechanismus pomocí plovoucího ...
  • Měření charakteristik turbodmychadel 

    Ušiak, Michal
    Bakalárska práca pojednáva o aktuálnych metódach merania charakteristík turbodúchadiel. Okrem priblíženia základných výkonnostných charakteristík, ktorými sú kompresorová a turbínová mapa, práca obsahuje popis experimentálnych ...