Now showing items 1-2 of 2

  • Měřící trať pro mechanické srdeční chlopně 

    Ermis, Martin
    Práce se zabývá měřící tratí pro mechanické srdeční chlopně. Obsahuje stručnou rešerši o kardiovaskulárním systému a o umělých chlopních. Součástí je zpráva o proběhlém měření na trati. Následuje analýza jiných měřících ...
  • Proudění umělou srdeční chlopní 

    Šedivý, Dominik
    Práce se zabývá problematikou proudění v umělých srdečních chlopních. V práci je zaznamenán historický vývoj mechanických chlopní a jejich základní parametry. Dále obsahuje stručnou rešerši na modul Dynamická síť, který ...