Now showing items 1-2 of 2

  • Bolt Tower Dolní Vítkovice - stavebně technologický projekt 

    Bittnerová, Lucie
    Předmětem mé diplomové práce jsou vybrané části stavebně technologického projektu nástavby Vysoké pece č. 1 v Ostravě – Vítkovicích. Obsahem práce je především podrobně zpracovaný technologický předpis pro montáž ocelové ...
  • Optimalizace ocelové prutové konstrukce 

    Lamoš, Radek
    Hlavním tématem práce je nalezení optimálních průřezů pro danou rámovou konstrukci a nabídnout investorovi nejlepší řešení pro realizaci. Cílem je obecně dostat do podvědomí statické chování této konstrukce, zaznamenat ...