Now showing items 1-2 of 2

  • Mechanický výpočet vedení 110 kV 

    Guliš, Tomáš
    Pri návrhu vonkajšieho vedenia musíme rešpektovať mnoho vplyvov, ktoré na neho pôsobia. Sú to elektrické vplyvy a mechanické , ktoré sú spôsobené za normálnych podmienok vetrom, námrazou a teplotou. Táto bakalárska práca ...
  • Návrh připojení malé vodní elektrárny do elektrické sítě 

    Miškovský, Ján
    Predmetom tejto práce je návrh vyvedenia výkonu malej vodnej elektrárne Raštak. V úvode bakalárskej práce je popísaná principiálna schéma MVE, popis jednotlivých stavebných častí a bližšie špecifikované technologické ...