Now showing items 1-8 of 8

 • Fracture Mechanism of Interpenetrating Iron-Tricalcium Phosphate Composite 

  Horynová, Miroslava; Casas Luna, Mariano; Montufar Jimenez, Edgar Benjamin; Díaz de la Torre, Sebastian; Čelko, Ladislav; Klakurková, Lenka; Diéguez-Trejo, Guillermo; Dvořák, Karel; Zikmund, Tomáš; Kaiser, Jozef (Trans Tech Publications, 2017-01-01)
  The usage of iron alloys for bone fractures treatment has been limited due to its high density and elastic modulus, as compared to bone. In contrast, the use of tricalcium phosphate (TCP), a ceramic that promotes bone ...
 • Homologační testování vidlice elektrokola 

  Bejdák, Jan
  V současné době prudce roste popularita a poptávka po elektrokolech. Elektrokola vstupující na evropský trh musejí splňovat sérii bezpečnostních požadavků zahrnutých v homologačním testování. Tato práce se zabývá predikcí ...
 • Metal Matrix Composites Prepared by Powder Metallurgy Route 

  Moravčík, Igor
  Ve všeobecnosti, poznatky o design slitin, jejich výrobě a výběru legujúcich prvků sú omezené na slitiny s jedním základním prvkem. Tento fakt ale výrazně limituje možnosti a volnost výběru prvků pro dosáhnuti speciálních ...
 • Příprava a charakterizace lehčených polymerních materiálů s hierarchickou celulární strukturou 

  Režnáková, Ema
  Asymetrické usporiadanie celulárnej štruktúry umožňuje presné funkčné prispôsobenie sa na všetkých úrovniach hierarchie, čo odvodzuje vynikajúce vlastnosti pre vývoj nových materiálov. Hlavným cieľom zavedenia hierarchie ...
 • Svařování rámu z hliníkových slitin 

  Rašek, Ondřej
  Při svařování rámů transformátoru metodou TIG je důležité dostatečné provaření kořene, nesmí však dojít k ovlivnění pohledové plochy. Byly provedeny tři druhy zkoušek ke zjištění vlastností svarů při různých podmínkách, a ...
 • Technologické zkoušky trubek 

  Horák, Michal
  Předložený projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia B-STI Strojní inženýrství je zaměřen na problematiku technologických zkoušek trubek. Na základě literární a internetové studie je v práci rozebrán princip jednotlivých ...
 • Vliv tloušťky vrstev keramického laminátu na bifurkaci trhliny 

  Sorokina, Kristina
  Z důvodu rozdílných koeficientů délkové teplotní roztažnosti jednotlivých vrstev vzniká ve vrstvách keramického vrstevnatého kompozitního materiálů reziduální napětí. V průběhu chladnutí vrstevnatého kompozitu ze slinovací ...
 • Výpočtový model dynamického zatěžování mikro-prutové struktury vyrobené technologií Selective Laser Melting 

  Červinek, Ondřej
  V současnosti se pro tlumení velkých rázů mechanické energie v dopravním průmyslu využívají především absorbéry ze speciálních profilů. Pro vysoce specializované aplikace je vhodné využít komponenty, které jsou přesně ...