Now showing items 1-12 of 12

 • Hybridní větrání v budovách 

  Havlíček, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá hybridním větráním v budovách. První část práce je věnována větrání, jeho rozdělení a popisu přirozeného a nuceného větrání. Hybridnímu větrání v budovách se věnuje druhá část práce. Je zde ...
 • Mikroklima bazénových hal 

  Halla, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá problematikou vnitřního mikroklimatu bazénových hal. Popisuje úskalí a zásady návrhu vzduchotechnického systému v prostorách se zvýšenou produkcí vlhkosti. Detailněji se zaměřuje na metody stanovení ...
 • Mikroklima studoven s přirozeným větráním 

  Hajn, Daniel
  Diplomová práce řeší hladinu koncentrace CO2 v prostorách vysoké školy v Brně. Hlavními cíly je zpracovat naměřená data ze dvou sledovaných místností, porovnat je s přípustnými hodnotami koncentrace, zhodnotit účinnost ...
 • Simulace koncových elementů 

  Bombera, Jiří
  Diplomová práce obsahuje simulace koncových elementů metodou CFD. Cílem práce je stanovit typ koncového elementu, který nejlépe provětrá místnost rodinného domu s přihlédnutím na rychlost proudění vzduchu v pobytové zóně ...
 • Větrací systémy obytných domů 

  Birhanzl, Petr
  Bakalářská práce se zabývá větracími systémy obytných domů. Nejprve jsou uvedena pravidla, která by měla být dodržena při návrhu větracích systémů a legislativní požadavky na ně kladené. Poté jsou rozebrány jednotlivé typy ...
 • Vzduchotechnické jednotky 

  Cakl, Dominik
  Diplomová práce se zabývá analýzou problematiky nerovnoměrně rozvrstveného průtoku vzduchu ve vzduchotechnických jednotkách a následné optimalizaci s ohledem na rychlostní poměry, energetickou náročnost a legislativní ...
 • Vzduchotechnika aquaparku 

  Federla, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá návrhem vzduchotechnického systému pro aquapark. Řešenou částí objektu jsou bazénové haly včetně přiléhajících prostorů (zázemí). Vzduchotechnika zajišťuje nucené větrání v prostorech budovy a ...
 • Vzduchotechnika mateřské školy 

  Bombera, Jiří
  Bakalářská práce obsahuje návrh vzduchotechnických jednotek pro mateřskou školu, které zajišťují nucené větrání s využitím zpětného získávání tepla. Pro zajištění odvodu tepelné zátěže v letních měsících je v hernách této ...
 • Vzduchotechnika městského bazénu 

  Mishuk, Aliaksandra
  Bakalářská práce se zabývá návrhem vzduchotechnického systému pro wellness centrum. Řešenou částí objektu jsou tělocvična (včetně přiléhajících prostorů) a bazénová hala. Vzduchotechnika zajišťuje nucené větrání v prostorách ...
 • Vzduchotechnika polyfunkčního domu 

  Vysloužil, Lukáš
  Tato bakalářská práce je zpracována pro návrh vzduchotechnického zařízení pro polyfunkční dům. Do zadaného projektu je navrženo nucené větrání s přímým chlazením VRV jednotkami. Teoretická část je zaměřena na porovnání ...
 • Vzduchotechnika pro objekt zdravotnické záchranné služby 

  Varmus, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá návrhem vzduchotechnického systému pro zdravotnickou záchrannou službu. V objektu se řeší především odvětrávání garáží pro stav provozní, havarijní a požární, větrání zázemí zaměstnanců a zasedací ...
 • Zdravotní středisko 

  Horelicová, Pavlína
  Diplomová práce se zabývá zpracováním projektové dokumentace pro provádění stavby objektu zdravotního střediska ve městě Šlapanice. Navrhovaný objekt se nachází na parcelách č. 1906/1, 1906/11 a 1906/13. Všechny parcely ...